25.01.2023 - Excellent PRO Cleaner

25.01.2023 - Excellent PRO Cleaner

EXCELLENT PRO CLEANER - to profesjonalny preparat służący do odtłuszczania i oczyszczenia płytki paznokcia przed wykonaniem manicure oraz do przemywania masy żelowej lub hybrydowej. Doskonale odtłuszcza płytkę, przygotowując ją na dalsze etapy manicure, co zwiększa przyczepność nałożonych później produktów. Świetnie usuwa, w razie potrzeby, lepką warstwę dyspersyjną z paznokcia. Cleaner może być również używany do czyszczenia narzędzi i urządzeń oraz stanowiska pracy.

EXCELLENT PRO CLEANER - is a professional preparation used to degrease and clean the nail plate before manicure and to wash gel or hybrid mass. It perfectly degreases the plate, preparing it for further stages of manicure, which increases the adhesion of products applied later. Great for removing, if necessary, the sticky dispersion layer from the nail. Cleaner can also be used to clean tools and equipment, as well as the workstation.