Usługa oklejania produktów już dostępna.

28-07-2021

Drodzy Klienci,

11.2021 - Zmiany w składaniu zamówień i usłudze oklejania produktów.

Podczas składania zamówienia na karcie produktu możesz wybrać, z jakimi etykietami chcesz zamówić produkt, oraz wskazać czy chcesz otrzymać produkt z przyklejoną etykietą, czy produkt okleisz samodzielnie.

Od listopada 2021 domyślna opcja zamówienia to produkt pod naszą marką z naszą przyklejoną etykietą. Nie ma już możliwości zamówienia produktów z naszą marką do samodzielnego oklejenia.

Etykieta / Branding / Oklejenie produktu:

  • Nasze etykiety Excellent + oklejenie produktu - Otrzymasz produkty z przyklejoną naszą etykietą, gotowe do sprzedaży
  • No Name / bez etykiety - Etykiety swojej marki musisz wydrukować i przykleić we własnym zakresie.
  • Indywidualne etykiety - Zaprojektujemy etykiety z Twoim logo i wydrukujemy je dla Ciebie, etykiety przykleisz samodzielnie
  • Indywidualne etykiety + oklejenie produktu - Zaprojektujemy etykiety z Twoim logo, Etykiety wydrukujemy i przykleimy na produkty.

Dear customers,

11.2021 - Changes in order placement and product wrapping service.

When placing an order on the product card, you can choose which labels you want to order the product with, and indicate whether you want to receive the product with a stick-on label or wrap the product yourself.

From November 2021, the default order option is a product under our brand with our stick-on label. It is no longer possible to order products with our brand to be labelled yourself.

Label / Branding / Product Wrapping:

  • Our Excellent labels + product wrapping - You will receive products with our label glued on, ready to sell
  • No Name / no label - You will have to print labels with You brand and stick the labels yourself
  • Individual labels - We will design labels with your logo and print them for you, you stick the labels yourself
  • Individual labels + product wrapping - We will design labels with your logo, labels will be printed and glued on the products.