Excellent PRO Stone Gel

13-03-2024

EXCELLENT PRO STONE GEL - to żel budujący, współpracujący z naturalną płytką paznokcia, który łączy w sobie zalety akrylu i żelu. Wielozadaniowy i wszechstronny produkt sprawdzi się w wielu aspektach pracy stylistki paznokci. Doskonale nadaje się do utwardzenia naturalnego paznokcia lub wzmocnienia samego wolnego brzegu a także do korygowania kształtu, paznokci rosnących w dół, rekonstrukcji i nadbudowy krawędzi oraz ubytków. Idealny do krótkich przedłużeń paznokci na szablonie, dual formami a także do frencha konstrukcyjnego. Bardzo trwały i odporny na uszkodzenia mechaniczne żel pozwoli cieszyć się stylizacją, bez pęknięć i kruszenia się, przez cały okres jej noszenia. Niepoziomująca się formuła oraz bardzo gęsta konsystencja pozwala na wydłużoną i spokojną pracę tym produktem, bez pośpiechu i obawy o zalane skórki. STONE GEL zostaje dokładnie w tym miejscu w którym nałoży go stylistka, pozwalając na wykonanie stylizacji na wszystkich paznokciach jednocześnie. Dodatkową zaletą tego żelu jest fakt, że nawet w ciepłe dni nie będzie zmieniał swojej konsystencji. Umieszczenie produktu w pojemniku umożliwia łatwą aplikację oraz wykorzystanie całej zawartości. Dostępny w czterech najbardziej podstawowych kolorach : CRYSTAL, AMBER, ROSE QUARTZ, MOON ROCK w czarnych matowych pojemnikach o pojemności 30g z kolorową etykietą.

Najważniejsze cechy STONE GEL :

  • współpracuje z naturalną płytką
  • formuła o obniżonej lepkości
  • miękki w opracowaniu pilnikiem
  • wielozadaniowy i wszechstronny

Wzornik Excellent PRO Stone Gel

 

EXCELLENT PRO STONE GEL - is a building gel that works with the natural nail plate, combining the advantages of acrylic and gel. A multitasking and versatile product will prove useful in many aspects of a nail stylist's work. Perfect for hardening the natural nail or strengthening the free edge as well as for correcting the shape, nails growing downwards, reconstruction and building up edges and filling gaps. Ideal for short extensions on a template, dual forms as well as for structural French. Very durable and resistant to mechanical damage, the gel allows you to enjoy the styling, without cracks and crumbling, for the entire period of its wear. The non-leveling formula and very thick consistency allow for extended and calm work with this product, without hurry and fear of flooding the cuticles. STONE GEL stays exactly in the place where the stylist applies it, allowing for the styling of all nails at the same time. An additional advantage of this gel is the fact that even on warm days, it will not change its consistency. Placing the product in a container allows for easy application and use of the entire content. Available in four most basic colors: CRYSTAL, AMBER, ROSE QUARTZ, MOON ROCK in black matte containers with a capacity of 30g with a colorful label.

Key features of STONE GEL:

  • works with the natural nail plate
  • formula with reduced viscosity
  • soft in filing
  • multitasking and versatile