Excellent PRO One Coat Top Matt Velvet Improved Formula

29-04-2024

Przedstawiamy nową ulepszoną formułę naszego Excellent Pro One Coat Top Matt Velvet - top nawierzchniowy dzięki któremu uzyskasz niesamowicie matowe wykończenie bez smug. Produkt o średniogestej konsystencji, który można nałożyć na każdy kolor lakieru hybrydowego. Doskonale zabezpiecza stylizację czyniąc ją trwałą oraz odporną na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie, jednocześnie zapewniając nieskazitelny mat na wiele tygodni. EXCELLENT PRO ONE COAT TOP MATT VELVET nie posiada warstwy dyspersyjnej, jednak dla uzyskania jeszcze lepszego efektu matu rekomendujemy przemycie go EXCELLENT PRO CLEANER.

 

We introduce the new improved formula of our Excellent Pro One Coat Top Matt Velvet - a top coat that provides an incredibly matte finish without any streaks. This medium-viscosity product can be applied over any color of hybrid polish. It perfectly secures the styling, making it durable and resistant to mechanical damage and abrasion, while ensuring a flawless matte look for many weeks. EXCELLENT PRO ONE COAT TOP MATT VELVET does not have a dispersion layer, however, for an even better matte effect, we recommend wiping it with EXCELLENT PRO CLEANER.